سوئد در یک نگاه 19 Sep 2022

معرفی کشور سوئد

سوئد کشوری است که به نسبت مساحت خود دارای جمعیت اندکی است. 9 میلیون نفر در سرزمینی به وسعت000 450 کیلومتر مربع زندگی می کنند. سوئدین کشور بزرگ اروپا پس از روسیه، فرانسه، فرانسه و اسپانیا است

 سوئد دارای یک جمعیت از ساکنان اصلی است که سامه نام دارند. آنها در شمال سوئد، و در شمال نورژ و فنلاند زندگی می کنند. تقریبا 20000 سامه در سوئد زندگی می کند

 

پایتخت

(هوودستاد)

استکهلم پایتخت سوئد و بزرگترین شهر کشور است. ۲ میلیون نفر در استان استکهلم زندگی می کند

 

طبیعت

(طبیعت)

سوئد 600 1 کیلومتر طول دارد و تقریباً نیمی از آن از جنگل پوشیده شده است. صدهزار دریاچه در سوئد وجود دارد. بزرگترین دریاچه های سوئد “ونرن”، “وترن” و “مالرن” نام دارند. سوئد در کنار دریای بالتیک قرار دارد

 

دمکراسی و سلطنت

(دموکراتی و مونارکی)

سوئد یک کشور دمکراتیک است. مردم تصمیم میگیرند که کدام سیاستمداران بایستی کشور را اداره کنند. سوئد یک کشور سلطنتی نیز هست. سلطنتی یعنی یک پادشاه یا ملکه بالاترین مقام کشور نه یک رئیس جمهور است. شاه سوئد، کارل گوستاو شانزدهم هیچ قدرت سیاسی ندارد. این نکته در قانون اساسی آمده است. شاه و خانواده سلطنتی در عوض نمایندگان کشور سوئد در مراسم رسمی گوناگون هستند

 

اتحادیه اروپا

 

(اتحادیه اروپا)

سوئد عضو اتحادیه اروپاست. سوئد تصمیم گرفته شده است که از واحد پول اروپائی یورو استفاده نمی کند

 

نکات جالب

(Kuriosa)

سوئدی ها پس از فنلاند بیشترین میزان مصرف قهوه در جهان را دارند. بیشترین میزان خانوارهای تک نفره هم در سوئد وجود دارد